ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการศึกษาอบรมหลัีกสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 8 - 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

025774922

7 พฤศจิกายน 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

7 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการศึกษาอบรมหลัีกสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 8 - 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุ กน. 8-12 7 พฤศจิกายน 2566