ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับฝ่ายบริหารทั่วไป  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

025774403

28 พฤศจิกายน 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

28 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับฝ่ายบริหารทั่วไป  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ข้อมูลสาระสำคัญ 28 พฤศจิกายน 2566