ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 175 โหล โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

025774403

21 พฤศจิกายน 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

21 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 175 โหล โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ข้อมูลสาระสำคัญ 21 พฤศจิกายน 2566