ประชาสัมพันธ์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ รร.ปอ. จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

025774403

15 พฤศจิกายน 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

15 พฤศจิกายน 2566

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ รร.ปอ. จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซ่อมแอร์ รร.ปอ. 15 พฤศจิกายน 2566