ประชาสัมพันธ์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 8 - 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

025774403

7 พฤศจิกายน 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

7 พฤศจิกายน 2566

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 8 - 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ข้อมูลสาระสำคัญ 7 พฤศจิกายน 2566