ประชาสัมพันธ์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รวม 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

025774403

20 พฤศจิกายน 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

20 พฤศจิกายน 2566

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รวม 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ข้อมูลสาระสำคัญ 20 พฤศจิกายน 2566