ประชาสัมพันธ์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ รวม 21 รายการ สำหรับฝ่ายออกแบบผลิตและเผยแพร่สื่อ และเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่ภายในวิทยาลัยการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

025774403

26 ตุลาคม 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

26 ตุลาคม 2566

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ รวม 21 รายการ สำหรับฝ่ายออกแบบผลิตและเผยแพร่สื่อ และเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่ภายในวิทยาลัยการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุ 26 ตุลาคม 2566