ประชาสัมพันธ์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

025774403

21 ธันวาคม 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

21 ธันวาคม 2566

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุคอม (สวพ.) 21 ธันวาคม 2566