ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของหนังสือตกลงจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำ สล.ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เข้าชม 0 ครั้ง

20 พฤษภาคม 2567

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของหนังสือตกลงจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำ สล.ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
หนังสือตกลงจ้างแม่บ้าน 20 พฤษภาคม 2567