ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 40 เครื่อง

เข้าชม 0 ครั้ง

20 พฤษภาคม 2567

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 40 เครื่อง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
เอกสาร 20 พฤษภาคม 2567