ประชาสัมพันธ์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ฝ.ปฝ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

025774403

14 พฤษภาคม 2567

เข้าชม 0 ครั้ง

14 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ฝ.ปฝ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา แอร์ ฝ.ปฝ 14 พฤษภาคม 2567