ประชาสัมพันธ์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรพร้อมปก จำนวน 339 ชุด โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 14-17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าชม 0 ครั้ง

13 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรพร้อมปก จำนวน 339 ชุด โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 14-17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรฯ กน. รุ่นที่ 14-17 13 พฤษภาคม 2567