ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 8 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศิริพร โทร. 0 2225 4887

4 กันยายน 2562

เข้าชม 48 ครั้ง

4 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 8 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา_ชุดคอมอำเภอยิ้ม 16 ครั้ง 4 กันยายน 2562