ประกาศเผยแพร่ราคากลางวัสดุผลิตบัตร สำหรับการจัดพิมพ์บัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ยี่ห้อ EDI secure รุ่น XID 8300 จำนวน 3 รายการ

ชาตรี

12 กันยายน 2562

เข้าชม 38 ครั้ง

12 กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่ราคากลางวัสดุผลิตบัตร สำหรับการจัดพิมพ์บัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ยี่ห้อ EDI secure รุ่น XID 8300 จำนวน 3 รายการ 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ราคากลางวัสดุจิตอาสา11 30 ครั้ง 12 กันยายน 2562