ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเเฉพาะเจาะจง

24 ธันวาคม 2562

เข้าชม 28 ครั้ง

10 มกราคม 2563

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ คือ บริษัท ลีวินคอมเทค จำกัด

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 ครั้ง 10 มกราคม 2563