ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดน จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศิริพร โทร. 0 2225 4887

เข้าชม 20 ครั้ง

13 มกราคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดน จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ประกาศประกวดราคา_ครั้งที่2 15 ครั้ง 13 มกราคม 2563