ประกาศเปิดเผยราคากลาง แบบ บก.01 และเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กร้อย.อส.อ.พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เข้าชม 21 ครั้ง

14 มกราคม 2563

ประกาศเปิดเผยราคากลาง แบบ บก.01 และเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กร้อย.อส.อ.พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ร่างประกาศจังหวัดกำแพงเพชร 2 ครั้ง 14 มกราคม 2563
แบบ บก .01 3 ครั้ง 14 มกราคม 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา 2 ครั้ง 14 มกราคม 2563