ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องตลิ่งและปรับปรุงทัศนียภาพป้อมผีเสื้อสมุทร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

เข้าชม 8 ครั้ง

14 มกราคม 2563

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.01) ,ประกาศจังหวัดกำแพงเชร และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (e-bidding)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
2.ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 2 ครั้ง 14 มกราคม 2563
1.แบบ บก.01 4 ครั้ง 14 มกราคม 2563
3.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9ฯ 2 ครั้ง 14 มกราคม 2563