ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.01), ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร และเอกสารประกวดราจ้างก่อสร้างปรับปรุังอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (e-bidding)

เข้าชม 9 ครั้ง

14 มกราคม 2563

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.01), ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร และเอกสารประกวดราจ้างก่อสร้างปรับปรุังอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (e-bidding)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฯ 2 ครั้ง 14 มกราคม 2563
แบบ บก.01 2 ครั้ง 14 มกราคม 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 5 ครั้ง 14 มกราคม 2563