ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 15 รายการ

21 มกราคม 2563 - 30 เมษายน 2563

เข้าชม 32 ครั้ง

22 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 15 รายการ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ประกาศผู้ชนะ CCTV 15 รายการ 7 ครั้ง 22 มกราคม 2563