ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้่อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มกราคม 2563

เข้าชม 26 ครั้ง

22 มกราคม 2563

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 7 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง คือ บริษัท ลีวินคอมเทค จำกัด

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
การจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร์ 3 ครั้ง 22 มกราคม 2563