ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มกราคม 2563

เข้าชม 19 ครั้ง

22 มกราคม 2563

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ จำนวน 9 คัน คือ นายคงศักดิ์  รสชา

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 2 ครั้ง 22 มกราคม 2563