ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณ์่่ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 รายการ

เข้าชม 32 ครั้ง

3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณ์่่ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 รายการ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ประกาศร่างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ (กค.63) 16 ครั้ง 3 กุมภาพันธ์ 2563