ประกาศราคากลางจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่ทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

กาญจนา สงวนแก้ว 02-2254887

เข้าชม 7 ครั้ง

5 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศราคากลางจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่ทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
02_Price_Uniform_2Plan_OS_2563 3 ครั้ง 5 กุมภาพันธ์ 2563