ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มกราคม 2563

เข้าชม 8 ครั้ง

6 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อวัสดุสำนักงานในการฝึกอบรม คือ ร้านวรจักรเซ็นเตอร์

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน วรข. รุ่น 2 3 ครั้ง 6 กุมภาพันธ์ 2563