ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ

14 มกราคม 2563

เข้าชม 1 ครั้ง

6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนุ่มท่าลานบัสทัวร์

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
จ้างเหมารถยนต์ วรข. รุ่น 1 21 ครั้ง 6 กุมภาพันธ์ 2563