ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การเช่าสถานที่ในการฝึกอบรม

22 มกราคม 2563

เข้าชม 10 ครั้ง

6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การเช่าสถานที่ในการฝึกอบรม คือ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
เช่าสถานที่อบรม รุ่น 2 5 ครั้ง 6 กุมภาพันธ์ 2563