ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น P355d จำนวน 1,684 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กาญจนา สงวนแก้ว 02-2254887

เข้าชม 12 ครั้ง

6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น P355d จำนวน 1,684 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
1.4_Pakad-Ink1it-dopa-eb2563 11 ครั้ง 6 กุมภาพันธ์ 2563