ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดน จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศิริพร โทร. 0 2225 4887

เข้าชม 6 ครั้ง

7 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดน จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ประกาศผู้ชนะ_หนังสือผ่านแดน 3 ครั้ง 7 กุมภาพันธ์ 2563