ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มกราคม 2563

เข้าชม 20 ครั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างทำวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม คือ นายคงศักดิ์ รสชา

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
จ้างทำวัสดุอุปกรณ์ รุ่น 2 2 ครั้ง 11 กุมภาพันธ์ 2563