ประกวดราคาซื้อวัสดุผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Phaser 3124 จำนวน 3,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

เข้าชม 303 ครั้ง

8 สิงหาคม 2559

ประกวดราคาซื้อวัสดุผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Phaser 3124 จำนวน 3,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
2Prakad-InkFXphaser3124-ebidding 240 ครั้ง 8 สิงหาคม 2559