ประกาศราคากลางเครื่องผลิตหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) พร้อมติดตั้ง จำนวน 46 แห่ง

ชาตรี

8 สิงหาคม 2559

เข้าชม 291 ครั้ง

8 สิงหาคม 2559

ประกาศราคากลางเครื่องผลิตหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) พร้อมติดตั้ง จำนวน 46 แห่ง 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ราคากลาง 46 แห่ง 288 ครั้ง 8 สิงหาคม 2559