ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) พร้อมติดตั้ง จำนวน 46 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชาตรี

8 สิงหาคม 2559

เข้าชม 301 ครั้ง

8 สิงหาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) พร้อมติดตั้ง จำนวน 46 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ร่างประกาศ TOR (E-Bor Der - Pass) 46 แห่ง 304 ครั้ง 8 สิงหาคม 2559