ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาวุธปืนเพื่อมอบเป็นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองคลัง กรมการปกครอง

เข้าชม 290 ครั้ง

11 สิงหาคม 2559

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาวุธปืนเพื่อมอบเป็นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
wingun3 222 ครั้ง 11 สิงหาคม 2559