ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

12 กันยายน 2559

เข้าชม 1 ครั้ง

19 กันยายน 2559

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 241 ครั้ง 19 กันยายน 2559