ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อมูลบัตร Pre-Personalization ยี่ห้อ Muhlbauer รุ่น SCP5600 จำนวน 3 เครื่อง

กองคลัง กรมการปกครอง

เข้าชม 1 ครั้ง

19 กันยายน 2559

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อมูลบัตร Pre-Personalization ยี่ห้อ Muhlbauer รุ่น SCP5600 จำนวน 3 เครื่อง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
poo19 184 ครั้ง 19 กันยายน 2559