การเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณชข้อมูลและภาพผ่านฦโครงข่าย ATM-FR หรือ IP-VPN หรือ IP-MPLS

นายสุวิทย์ ชนะพันธ์ กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง กรมการปกครอง โทร 02-2254887

19 กันยายน 2559

เข้าชม 1 ครั้ง

19 กันยายน 2559

การเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณข้อมูลและภาพผ่านโครงข่าย ATM-FROฯ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
price63 219 ครั้ง 29 กันยายน 2559