โครงการ การจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง และระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบไพโรเจน ติดตั้ง ณ ห้องศูนย์ควบคุมระบบฐานข้อมูลกลาง อาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 วังไชยา นางเลิ้ง และห้องควบคุมระบบฐานข้อมูลกลาง อาคารกรมการปกครอง คลองเก้า อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

19 กันยายน 2559

เข้าชม 1 ครั้ง

20 กันยายน 2559

โครงการ การจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง และระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบไพโรเจน ติดตั้ง ณ ห้องศูนย์ควบคุมระบบฐานข้อมูลกลาง อาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 วังไชยา นางเลิ้ง และห้องควบคุมระบบฐานข้อมูลกลาง อาคารกรมการปกครอง คลองเก้า อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
การจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจจับควันไฟความไวสูงฯ 233 ครั้ง 20 กันยายน 2559