ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 200 ใบ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 11 - 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าชม 0 ครั้ง

7 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 200 ใบ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 11 - 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร กน. รุ่นที่ 11 - 12 7 พฤศจิกายน 2566