ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะเรื่องการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขตามโครงการทดแทนระบบ ตรวจสอบและประมวลผลภาพภ่ายเอกสารด้านการทะเบียนพร้อมระบบสำรองข้อมูล

เข้าชม 0 ครั้ง

25 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะเรื่องการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขตามโครงการทดแทนระบบตรวจสอบและประมวลผลภาพภ่ายเอกสารด้านการทะเบียนพร้อมระบบสำรองข้อมูล 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศผู้ชนะ 25 ธันวาคม 2566