ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

เปรมฤดี สล.ปค. 092-9519693

เข้าชม 0 ครั้ง

22 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศวัสดุคอม 5 วัสดุสนง. 1 22 มกราคม 2567