ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง

เข้าชม 0 ครั้ง

22 มกราคม 2567

ประกวดราคาจ้างจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศ_ประกวดฯ_TOR 22 มกราคม 2567