ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง

เข้าชม 0 ครั้ง

3 มกราคม 2567

  ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
07_ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 มกราคม 2567