ประชาสัมพันธ์

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง

เข้าชม 0 ครั้ง

31 มกราคม 2567

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ร่างประกาศ_ร่างประกวดราคาฯ_TOR 31 มกราคม 2567