ประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการในการดูแลรักษาระบบ (Maintenance Service Agreement) การออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองคลัง กรมการปกครอง

เข้าชม 0 ครั้ง

16 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการในการดูแลรักษาระบบ (Maintenance Service Agreement) การออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ราคากลาง 16 กุมภาพันธ์ 2567