ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 43 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผกามาศ ปิ่นทอง

15 กุมภาพันธ์ 2567

เข้าชม 0 ครั้ง

19 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 43 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
winku 19 กุมภาพันธ์ 2567