ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผกามาศ ปิ่นทอง

15 กุมภาพันธ์ 2567

เข้าชม 0 ครั้ง

19 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร  ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
winvas4 19 กุมภาพันธ์ 2567