กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ สังกัดส่วนกลาง)

30 สิงหาคม 2560

เข้าชม 1119 ครั้ง

22 สิงหาคม 2560

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ สังกัดส่วนกลาง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
2.เอกสารแนบท้าย 1 ผ่าน จนท.วผ. พรก. 60 682 ครั้ง 22 สิงหาคม 2560
3.เอกสารแนบท้าย 2 ผ่าน จนท.ปค. พรก.60 529 ครั้ง 22 สิงหาคม 2560
4.เอกสารแนบท้าย 3 ผ่าน จนท.ธก. พรก.60 372 ครั้ง 22 สิงหาคม 2560
5.เอกสารแนบท้าย 4 ผ่าน จนท.กง.บช. พรก.60 309 ครั้ง 22 สิงหาคม 2560
ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ขึ้นเว็บ 2343 ครั้ง 22 สิงหาคม 2560
1.ประกาศประเมินครั้งที่ 2 พรก. 2560 440 ครั้ง 22 สิงหาคม 2560