กรมการปกครองรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

11 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

เข้าชม 5514 ครั้ง

11 มีนาคม 2559

กรมการปกครองรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) http://job.dopa.go.th

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
กรมการปกครองรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) 5967 ครั้ง 11 มีนาคม 2559
เอกสารแนบท้าย 1 2004 ครั้ง 11 มีนาคม 2559