รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:30 น. ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครอง เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่...

16 พฤษภาคม 2567

อธิบดีกรมการปกครอง ติดตามคณะ มท.1 ร่วมประชุม ครม.สัญจร และติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อ...

15 พฤษภาคม 2567

อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมเปิดกิจกรรม “มหาดไทย มอบความสุข คืนชายหาดเลพัง ให้ชาวภูเก็ต” เน้นย้ำ ชาวมหาดไทย และชาวดิน จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน และพร้อมจะปกป้อง พิทักษ์สิทธิ์ และรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ หาดเลพัง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดกิจกรรม “มหาดไทย มอบความสุข คืนชายหาดเลพัง ให้ชาวภูเก็ต” ประกาศสงวนหวงห้ามที่ดินเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่...

13 พฤษภาคม 2567

รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปีพ.ศ. 2567 (ฮ.ศ. 1445)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาล...

13 พฤษภาคม 2567

อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมคณะ มท.1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเดิ...

13 พฤษภาคม 2567